Article artykuły

 
Zobacz też
De55dff308c14d6cb93a275232c0ba6f Pot Macbook I Phone 1050

Content is the king

Opublikowano: 2016-05-25
Autor:
MobileMS oferuje usługi redakcyjne i informatyczne w zakresie przygotowania baz danych i treści potrzebnych do tworzenia map cyfrowych, portali turystycznych, aplikacji mobilnych i baz danych na temat gminy. Treści takie to przede wszystkim POI (Points of Interest oznakowane geolokalizacyjnie), opisy i artykuły, zdjęcia, pliki dźwiękowe, wideo, dane adresowe i inne ważne informacje, ale również rozkłady jazdy komunikacji miejskiej czy zdjęcia lotnicze rejonu. Przeprowadzamy badania, inwentaryzację obiektów i usług, digitalizację materiałów oraz audyt i integracje istniejących baz danych. Nasi specjaliści mogą określić potrzeby gminy lub powiatu i dostosować się do ich potrzeb i możliwości.

Dobrze przygotowane dane są podstawą tworzenia bogatych map cyfrowych i portali gminy, a także map, ulotek i informatorów.

W ramach wdrożenia systemu informacji turystycznej, MobileMS przygotowuje także szczegółową inwentaryzację i dokładny opis obiektów wskazanych przez Zamawiającego wg ściśle określonych i przestrzeganych kryteriów, które są w pełni zgodne z wytycznymi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przygotowana zostaje zarówno dokumentacja tekstowa, jak i fotograficzna.
Informacje te mogą zostać przygotowane w wybranych przez Zamawiającego dowolnych językach.

Opis obiektów najczęściej przyjmuje następującą strukturę:
- Opis podstawowy (min. 500 znaków)
- Opis rozszerzony (min. 1500 znaków)
Na dokumentację fotograficzną składają się minimum 3 zdjęcia obiektu o następującej charakterystyce:
- rozdzielczość min 5 mln pikseli, proporcje 3:2
- dokładna lokalizacja GPS zdjęcia
- uzupełnione metadane zdjęcie (data i czas wykonania zdjęcia, autor zdjęcia, tytuł zdjęcia,
współrzędne GPS miejsca wykonania zdjęcia)

Dodatkowo w ramach zamówienia może zostać opracowana baza punktów towarzyszących, okołoturystycznych, takich jak np.
– bankomaty
– stacje benzynowe
– miejsca użyteczności publicznej

Dodatkowo wykonujemy nagrania lektorskie opisów (także w obcych językach).
Do dyspozycji mamy wiele głosów - także tych najbardziej rozpoznawalnych jak np. Krystyna Czubówna lub Tomasz Knapik.